All About Us


Select Language
Preferred language:SearchMain Menu

 

 

 

کارت PCI-1240U ساخت شرکت Advantech یک کارت کنترل حرکت چهار محوره با کاربرد عمومی برای درگاه PCI است که برای کنترل سرو موتورها استفاده می شود. در واقع این کارت یک کارت کنترل حرکت چهار محوره سریع برای درگاه PCI است که کنترل پله ای و پالسی سرو موتورها را ساده می کند. در آزمایشگاه CAD/CAM از کارت PCI-1240U برای کاربرد های مختلفی از جمله کنترل سرو موتورهای در یک میز XY و کنترل عددی حرکت در دستگاه اسپینینگ CNC استفاده می شود.

 

 

 

کارت PCL-839 ساخت شرکت Advantech یک کارت کنترل حرکت سه محوره است که برای کنترل استپ موتورها استفاده می شود. چیپ های کنترلی هوشمند این کارت می تواند دستورهای کنترلی مختلفی را اجرا کند. در آزمایشگاه CAD/CAM از کارتPCL-839 برای کنترل عددی حرکت در دستگاه تراش CNC و کنترل دقیق موقعیت در استپ موتورها استفاده می شود. همچنین برای کاربردهای پیچیده تر از توابع کتابخانه ای و کدهای نوشته شده در نرم افزارهایVisual Basic و MATLAB استفاده می شود. ­

2000 :hits


Home page | About us | Contact us | Site map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.