All About Us


Select Language
Preferred language:SearchMain Menu

 

 

 

دوربين ديجيتال Flea2 ساخت شرکت Point Grey كوچكترين دوربين ديجيتال صنعتی از نوع IEEE 1394b است. این دوربین در کاربردهای مختلف عكس برداري صنعتي و بينايي ماشين و تشخیص اجسام كاربرد دارد. دوربين موجود در آزمايشگاه CAD/CAM سیاه سفید بوده و داراي قدرت تفکیک 1.4 مگا پيكسل و قابلیت ثبت 15 فریم در ثانیه مي باشد. از دوربين ديجيتال Flea2 براي عكسبرداري از بافت سطح قطعات تولید شده در فرآیند های میکرو فرزكاري و فرزكاري با سرعت بالا استفاده مي شود.­

1209 :hits


Home page | About us | Contact us | Site map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.