All About Us


Select Language
Preferred language:SearchMain Menu

 

 

 ­

لودسل CB4 از يك كرنش سنج تشكيل شده است و برای كاربرد هاي صنعتي که نیازمند اندازه گيري نيرو با دقت بالا است، طراحی شده است. اين لود سل در واقع يك تير خمشی انعطاف پذير است كه مي تواند حداکثر نيروی 5000 نیوتن را اندازه گيري كرده و نتیجه اندازه گیری را به صورت یک ولتاژ 2 میلی ولت در خروجي ارائه نمايد. در آزمايشگاه CAD/CAM از اين لود سل براي اندازه گيري مولفه های نيرو در فرآیند تراشكاري استفاده مي شود. ­­

761 :hits


Home page | About us | Contact us | Site map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.