All About Us


Select Language
Preferred language:SearchMain Menu

 

 

دیجیتایزر ساخت شرکت Renishaw مدل Cyclone2 یک اسکنر تماسی سه محوره است که برای کاربرد در صنعت قالب سازی طراحی شده است. با استفاده از این دیجیتایزر می توان قطعات را با استفاده از پروب آنالوگ Renishaw SP620 به صورت تماسی اسکن کرد و اطلاعات و ابعاد هندسی مربوط به سطوح جسم را جمع آوری و ذخیره نمود. در نهایت با استفاده از اطلاعات هندسی جمع آوری شده می توان برنامه کنترل عددی مربوط به تولید یک نمونه کاملا مشابه با قطعه یا قالب اسکن شده را تهیه کرد. در آزمایشگاه CAD/CAM امکان انجام فعالیت های صنعتی و پژوهشی در زمینه مهندسی معکوس با استفاده از اسکنر سه بعدی Renishaw مدل Cyclone2 با بهره گیری از نرم افزارTRACECUT فراهم آمده است. در آزمایشگاه CAD/CAM به کمک دیجیتایزر Renishaw مدل Cyclone2 می توان اطلاعات هندسی قطعات پیچیده صنعتی را استخراج کرد. پس از ثابت کردن قطعه کار مورد نظر روی میز دستگاه، یک پروب کوچک با اسکن کردن تمام سطوح و لبه ها، اطلاعات هندسی قطعه کار را ثبت و با استفاده از نرم افزار TRACECUT به فرمت دلخواه ذخیره می کند. از این قابلیت می توان در تهیه نقشه های هندسی قالب های پیچیده صنعتی یا مهندسی معکوس قطعات بدون نقشه استفاده کرد. ­

1627 :hits


Home page | About us | Contact us | Site map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.