All About Us


Select Language
Preferred language:SearchMain Menu

 

 

 

دستگاه اسپارک ساخت گروه صنعتی پیشرانه مدل 506 برای ماشين كاري روي قطعات فلزی با استفاده از جرقه هاي الكتريكي كنترل شده به روش Electro Discharge Machining کاربرد دارد. از این دستگاه مي توان برای ماشين كاري با تلرانس های دقیق روي فلزات سخت و ايجاد شکل های غير هندسي استفاده کرد. در آزمایشگاه CAD/CAM از دستگاه اسپارک ساخت گروه صنعتی پیشرانه مدل 506 برای ایجاد حفره ها يا بر آمدگي های غير متقارن، كه به وسيله شیوه های رايج براده برداري غير ممكن است، استفاده می شود.­

3035 :hits


Home page | About us | Contact us | Site map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.